Stationärbevakning

Ibland kan det vara mer effektivt och ekonomiskt att använda en stationär väktare på plats. Det innebär att väktaren har ett specifikt bevakningsområde som inte får lämnas.

Exempel där stationär bevakning används kan vara festivaler, evenemang, mässor, varuhus brottsplatser eller brandplatser, då tekniska problem i drift eller larmanläggning uppstår eller bara för att under en specifik tid skärpa bevakningen av det aktuella objektet.

Många större företag, industrier  har valt att alltid arbeta med stationär väktare.

Uppgifterna där är varierande och kan innefatta allt från driftkontroll till kontroll av in- och utpassage.