Rondbevakning

AB Grupplarm utför ronderande tjänster hos ett stort antal kunder. Genom ett rond­bevakningsavtal med oss får kunden möjlighet att i detalj beskriva hur väktaren skall agera under den tid han/hon befinner sig på plats.

Det finns otaliga variabler på hur ett ronduppdrag kan se ut, AB Grupplarms väktare gör allt ifrån att genomföra schemalagda låsöppningar, låsningar, till avläsningar av för kunden viktiga instrument. Gemensamt för alla dessa uppdrag är att AB Grupplarm tillsammans med kunden finner den nivå på tjänstens utförande som motsvarar kundens behov. 

Vi förebygger:

  • Vattenläckor och brandrisk 
  • Inbrott och stöld 
  • Obehöriga inte befinner sig på området/objektet
  • Skadegörelse 

Bevakning med Väktare